• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

KMOP-4.5.1-2008-0033

Nyomtatás

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

KMOP-4.5.1-2008-0033

Közép- magyarországi Operatív Program

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése a szobi kistérségben

A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a résztvevő önkormányzatok, valamint a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szob intézményének támogatásával sikeres pályázatot nyújtott be. A támogatói döntés 2009. Január 13-án született meg; a projekt 2009 áprilisától 2011 március végéig tartó időszakban valósul meg.

 

A pályázat alapvető célja

A konstrukció célja a szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve tanya és falugondnoki szolgálat) és a gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsőde) infrastrukturális fejlesztése az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával. Szociális nappali ellátások (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása) fejlesztése eseten a cél új intézmények létesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítése. A gyermekek napközbeni ellátását szolgáló családi napközik esetében új intézmények létesítéshez szükséges eszközök beszerzése, illetve a létesítéshez szükséges ingatlan fejlesztése, bővítése.

A támogatás a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások elérhetőségének javítását célozza: a szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások és a gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat és gyermekjóléti központ, családi napközi és szociális nappali ellátások. Szociális nappali szolgáltatásokat nyújtó intézmények és ehhez kapcsolódó ellátások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, illetve a meglevők fejlesztése: idősek nappali ellátása; fogyatékossággal élők, hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása.

 

A projekt keretében támogatható tevékenységek köre

A nevesített szociális alapszolgáltatásokhoz, illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés, valamint a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálása, azaz:

  • Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének, helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele.
  • Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel az akadálymentesítés, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

 

A projekt megvalósulási helye

Szobon, az Ipolysági út 3. Szám alatt lévő ingatlanon, a szobi rendelőintézet kerül átalakításra, amelynek köszönhetően a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény alkalmas lesz az igények társadalmi és a törvény által megkövetelt funkcióinak az ellátására. Ez az ingatlan Szob Város Önkormányzatának tulajdona, amelyet vállalása alapján rendelkezésre bocsát 10 év határozott időtartamra, amely alatt az ingatlan a szociális és gyermekjóléti ellátást szolgáló intézmény működtetésre rendelkezésre áll, továbbá hozzájárul a megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához.

 

A projekt eredményei képekben:

Előtte Utána

 

A projekttel kapcsolatos dokumentumok:

KMOP-4.5.1-2008-0033 tájékoztató

KMOP-4.5.1-2008-0033 beszámoló

KMOP-4.5.1-2008-0033 prezentáció

 

Képek községeinkből

tesa2.JPG

Időjárás

TÁMOP 3.1.4 Szob

Névnapok

Ma 2018. február 23., péntek, Alfréd napja van. Holnap Mátyás napja lesz.
You are here: